martes, 15 de junio de 2010

Una colònia tèxtil al riu Anoia / Una colonia textil en el río AnoiaLa conca del riu Anoia, com la de molts altres rius minimament cabalosos de Catalunya, està esquitxada de velles fàbriques de riu: adoberies i molins de paper majoritàriament.
Les fotografies pertanyen a l'única colònia tèxtil d'aquest riu.
Originalment va haver en aquest lloc un molí fariner i després de draps conegut com molí de Castellet, documentat des de l'any 1513. Destruït per una riuada en 1740, va ser reconstruït en 1794 i fins al 1890 va ser molí paperer. Per aquella època va ser adquirit per Joan Viver i Dolors Marçal que van construir adossat a ell una fàbrica de filatures i en els voltants els habitatges dels obrers i dels propietaris, donant lloc a una singular colònia tèxtil. La fabrica va estar en funcionament fins al 1975. Posteriorment s'han establert altres activitats industrials, estant ocupada en l'actualitat per una petita explotació ramadera.
Al 2004 va patir un incendi que va fer desaparèixer la coberta de la nau principal. Malgrat la seva dificultat d'accés, els recents actes de saqueig per a dur-se ferralla han deixat la colònia molt malmesa.


La cuenca del río Anoia, como la de muchos otros ríos minimamente caudalosos de Cataluña, está salpicada de viejas fábricas de río: peleterías y molinos de papel mayoritariamente.
Las fotografías pertenecen a la única
colonia textil de este río.
Originalmente hubo en este lugar un molino harinero y después de trapos conocido como molino de Castellet, documentado desde el año 1513. Destruido por una riada en 1740, fue reconstruido en 1794 y hasta el 1890 fue molino papelero. Por aquella época fue adquirido por Joan Viver Y Dolors Marçal que construyeron adosado a él una fábrica de hilaturas y en las inmediaciones las viviendas de los obreros y de los propietarios, dando lugar a una singular colonia textil. La fabrica estuvo en funcionamiento hasta 1975. Posteriormente se han establecido otras actividades industriales, estando ocupada en la actualidad por una pequeña explotación ganadera.
En 2004 sufrió un incendio que acabó con la cubierta de la nave principal.
Pese a su dificultad de acceso, los recientes actos de saqueo para llevarse chatarra han dejado la colonia muy deteriorada.

1 comentario:

manel dijo...

Que alegría encontrar movimiento en este fantástico blog.
Un salud