miércoles, 16 de mayo de 2018

Estació de telecomunicacions (04-2013)

A l'any 1992, una important companyia de telecomunicacions va construir un centre de comunicacions per satèl·lit pensat principalment per a la retransmissió televisiva a tot el món dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Les instal·lacions eren pioneres en aquell moment, així com la seva peculiar estructura arquitectònica, en forma d'i grega al voltant d'un pati central circular avui en dia ple de vidres i runa. La tecnologia de l'equipament va quedar progressivament obsoleta fins que va cessar l'activitat al 2010, i poc temps després va ser totalment abandonat a la seva sort. Durant tot aquest temps les instal·lacions abandonades han sigut desmantellades per grups organitzats de ferrallers clandestins que no han deixat cap rastre de metall en el centre. Cables, antenes, la torre de comunicacions, alumini de les finestres i fins i tot les tanques exteriors ja van desaparèixer fa molts anys.
Tot apunta que recentment una empresa biotecnològica ha comprat l'edifici per instal·lar un dels seus centres de recerca.
Fotografies d'abril de 2013.
miércoles, 9 de mayo de 2018

Depuradora abandonada

La depuradora objecte del present article pertanyia a una gran fàbrica tèxtil ubicada en el centre de Catalunya. La empresa en qüestió va ser acusada en diverses ocasions de delicte ecològic per abocar les aigües residuals del procés industrial al riu sense depurar convenientment.
La depuradora es molt més gran que la de molts municipis, i amb tot i això resultava insuficient pel volum de residus generats per la enorme fàbrica que ocupa 200.000 metres quadrats, pràcticament tota la superfície urbana del municipi on es troba.
L'empresa fa anys que va tancar i va ser dividida per acollir diferents industries més petites. La depuradora roman tancada i abandonada des de llavors.
Gràcies a Rubèn, Nuria, Kilian i Carlos que em van acompanyar en aquesta exploració i a Jordi per  aconseguir els permisos necessaris per accedir i fotografiar aquest indret.